zce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) tarafından düzenlenen ve üç gün boyunca devam eden “1. Uluslararası Apiterapi Kongresi” sona erdi.

12 farklı ülkeden alanında uzman katılımcılar

Düzce Üniversitesi ev sahipliğindeki ilk büyük yüz yüze kongre, oldukça geniş bir bilimsel katılımla gerçekleşti. Türkiye’den ve 12 farklı ülkeden alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar, sektör temsilcileri, üreticiler ve öğrencilerin katılım sağladığı programda,  Türkçe - İngilizce dillerinde sunumlar gerçekleştirildi.

Apiterapi için arı ürünlerinin kullanımı, standartları ve uygulamaları tartışıldı

Farklı salonlardaki “Apiterapi” ana temalı bilimsel oturumlarda; Bal Arısı Biyolojik Çeşitliliği, Arıcılık ve Uygulamaları, Arı Ürünleri ve Üretim Teknolojileri, Arı Biyolojisi, Arı Hastalık ve Zararlıları, Polinasyon ve Diğer Polinatörler” gibi birçok konu başlığı altında sözlü ve poster sunumlar ile akademik çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı. Kongrede, apiterapi için kullanılan arı ürünlerinin kullanımı, standartları ve uygulamaları bilimsel bir çatı altında, otorite olan bilim insanlarıyla tartışıldı.

Kongre yeni fikirler üretme platformu olarak önemli vizyon sundu

Kongre, apiterapiyle ilgili yapılan son araştırmaları paylaşma, deneyimleri aktarma ve yeni fikirler üretme platformu olarak önemli bir vizyon sundu. Kongrede genç araştırmacıların ve geleceğin arıcılarının desteklenmesinin, teşvik edilmesinin gerekliliği vurgulandı.

Kapanış oturumunda, DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu ile uluslararası ve ulusal arıcılar birlik başkanları duygu ve düşüncelerini dile getirirken, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, 1. Uluslararası Apiterapi Kongresi’ne emek veren kişi ve kurumlara plaket takdiminde bulundu.

Apiterapi alanında lider ülke olma çalışmalarına büyük katkı

Arı bilimleri ile ilgili tüm paydaşları geniş bir yelpazede bir araya getiren kongre, farklı bakış açıların geliştirilmesine, ülke arıcılığının gelişmesine, apiterapi alanında Türkiye’nin lider ülke olma çalışmalarına büyük katkı sağladı.

“Sonuç raporu olarak hazırlayıp tüm paydaşlarla paylaşacağız”

EĞİTİM İÇİN HER ZAMAN EL ELE EĞİTİM İÇİN HER ZAMAN EL ELE

DÜ Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, yaptığı açıklamada, verimli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.
Kekeçoğlu, kongre boyunca 15 ülkeden bilim insanlarını ağırladıklarını belirterek, "Avrupa ağırlıklı olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları kongremize teşrif etti. Türkiye'den de çok saygın, alanında otoriter hocalarımız var. Burada ülkelerarası üniversite hocaları bir araya gelerek apiterapi konusunda tartıştılar ve sunumlar yaptılar." dedi.
Türkiye'nin arıcılıkta ürettiği ürünleri ihraç eden bir ülke olduğuna dikkati çeken Kekeçoğlu, bu nedenle apiterapi konusunu uluslararası platforma taşıdıklarını vurguladı.
Kekeçoğlu, kovan, üretim ve uygulama aşamasından insana uygulanıncaya kadar tüm aşamaların bilimsel temele dayalı olarak sonuca ulaştırıldığını anlatarak, "Tabii bunu da sonuç raporu olarak hazırlayacağız ve tüm paydaşlarla bakanlıklarla üniversitelerle paylaşacağız." diye konuştu.