Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı sınavla 500 vergi denetmen yardımcısı alacak.
Giriş sınavına, başvuru şartları uygun olan ve KPSS 49 puan türünden 75 ve daha üzeri puan alan kişilerden, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 4000 kişi alınacak.
Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı giriş sınavının yazılı bölümü 21 Kasım 2009 tarihinde Ankara`da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; e-Devlet portalı (www.turkiye.gov.tr), Gelir İdaresi Başkanlığı(www.gib.gov.tr) internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek.
Başvurular, 19 Ekim 2009 tarihinde başlayıp 30 Ekim 2009 tarihinde sona erecek.
Sermaye Piyasası Kurulu`nda G.İ.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 12 adet `uzman yardımcısı` ve araştırma birimlerinde görevlendirilmek üzere G.İ.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 3 adet `uzman yardımcısı` ve A.H. sınıfında bulunan 8. derece kadrolu 2 adet `uzman hukukçu yardımcısı` kadrosunda görevlendirilmek üzere başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacak.
Giriş sınavının yazılı aşaması 7-8 Kasım 2009 tarihlerinde yapılacak. Bu aşamada başarılı olanlar, Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulacak.
Giriş Sınavı`na katılmak isteyen adaylar başvuru formu ve istenen belgelerle, 23 Ekim 2009 tarihine kadar, 09.30`17.30 saatleri arasında Kurul`un Ankara`daki merkezine şahsen veya posta yoluyla başvuracaklar.
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca açık bulunan 5 adet Stajyer Dış Ticaret Kontrolörü kadrosu için 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara`da Stajyer Dış Ticaret Kontrolörlüğü Giriş Sınavı yapılacak.
Giriş Sınavı; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS) sonuçlarına göre, Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Başkanlığınca yapılacak `yazılı` ve `sözlü` sınavlardan oluşacak.
Belirtilen koşulları taşıyan ve sınav tarihi itibariyle otuz yaşını doldurmamış adayların, istenilen belgelerle birlikte en geç 28 Ekim 2009 Çarşamba günü saat 17.00`ye kadar Ankara`daki Kurul Başkanlığına ulaşacak şekilde şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı`nda açık bulunan 63 (22 sosyal, 41 teknik) adet iş müfettişi yardımcılığı kadrolarına, Ankara`da yapılacak sınavla iş müfettişi yardımcısı alınacak. Başvurular 19 Ekim 2009 günü başlayacak, 3 Kasım 2009 günü çalışma saati bitiminde sona erecek.
Sınava girecek adaylar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 Emek/ANKARA adresinde kurulacak kayıt kabul bürosuna bizzat veya posta ile başvurabilecekler. Yazılı sınav 21 Kasım 2009 tarihinde yapılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında boş bulunan 20 adet 7. derecede stajyer kontrolör kadrosuna atama yapılmak üzere `Stajyer Kontrolör Giriş Sınavı` yapılacak.
Adayların, Atatürk Bulvarı No:29 Opera/Ankara adresindeki bakanlık Personel Dairesi Başkanlığından veya www.kulturturizm.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formunu eksiksiz doldurarak, istenen belgelerle birlikte 26 Ekim 2009 tarihi mesai saati bitimine kadar söz konusu başkanlığa elden teslim etmeleri gerekiyor.
Yabancı Dil Sınavı 10 Kasım 2009`de yapılacak. Bu sınavı kazananlar sözlü sınava davet edilecek.
KPSS çeşitli puan türlerinde alınması gereken puanların belirtildiği bu sınavlara, her kurumun sınavında istenen puan değişmekle birlikte en az 75 puan alan kişiler başvurabilecek. Ayrıca, kimi kurumlar KPSS sınavında yabancı dilden belli sayıda soruya doğru yanıt verilmesi veya TOEFL`dan belli bir puan alınması koşulu arıyor.
AA