Düzce Üniversitesi Hastanesi Üroloji Kliniği’nde gerçekleştirilen “Yapay Sfinkter Uygulaması” idrar kaçırma şikayeti olan hastaların yaşam kalitesini arttırıyor. 

Erkeklerde idrar kaçırma ile ilgili bilgi veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Şenoğlu,  “Böbreklerde oluşan idrar mesanede depolanır. Belirli bir miktara ulaşınca idrar kanalı ile dışarı atılır. Mesane çıkışında sfinkter denilen idrar tutucu mekanizma idrarımızı tutmamızı sağlar. Otomatik kontrol sayesinde idrarımızı yaparken açılır, idrar boşaldıktan sonra otomatik olarak kapanır. Bu mekanizmada bir bozukluk meydana geldiğinde sürekli idrar kaçırma durumu ortaya çıkmaktadır.” dedi.

“Prostat kanseri cerrahisi sonrası yüzde 20-30’a varan oranda idrar kaçırma gözlenebilir”

Sürekli idrar kaçırmanın birçok nedeni olabileceğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Şenoğlu,  “Mesane sinirlerinin hasarlanması ile mekanizma bozulabilir. Kaza sonucu travmaya bağlı idrar kanalının yaralanması, kalça kemiklerinin kırılması nedeniyle kanalın kopması durumlarında devamlı idrar kaçırma gözlenebilir. Özellikle prostat kanseri cerrahi tedavisi sonrasında, prostatın sfinktere yapışık olması nedeniyle mekanizma hasarına bağlı yüzde 20-30’a varan oranda idrar kaçırma gözlenebilir. Ameliyatta yapay sfinkter halkası idrar kanalına yerleştirildikten sonra depo mesane yanına, sfinkter pompası ise testis torbasına konulur. Ameliyattan yaklaşık 6 hafta sonra mekanizma aktive edilir.” ifadelerine yer verdi.

“Yapay sfinkter, özellikle devamlı idrar kaçırması olan hastalarda fonksiyonel açıdan hayat kurtarıcı”

Günümüzde idrar kaçırmaların çoğu hem ilaç tedavileri hem de değişik ameliyat yöntemleriyle tedavi edildiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Şenoğlu, tedaviye yanıtsız idrarın devamlı kaçırıldığı durumlarda yapay sfinkter uygulaması oldukça etkin bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.  

Hastanın Düzce Üniversitesi Üroloji Kliniği’ne 3 yıl önce prostat kanseri nedeniyle dış merkezde ameliyat olmasının ardından oluşan devamlı idrar kaçırma şikayetiyle başvurduğu bilgisini paylaşan Şenoğlu, “İdrar kaçırması nedeniyle tedavilerden yanıt alamayan hastanın yaşam kalitesi oldukça kötüydü. Yapılan tetkikler sonucunda hastamıza Yapay Sfinkter takılımını uygun gördük. Hastamızın operasyonun ardından 2. ayda yapılan kontrolünde eski yaşantısına geri döndüğü, yaşam kalitesinin gözle görülür derecede arttığı gözlemlendi. Yapay Sfinkter özellikle devamlı idrar kaçırması olan hastalarda fonksiyonel açıdan hayat kurtarıcıdır. Hastanemiz koşullarında kolaylıkla uygulanabilen nadir bir ameliyat yöntemidir. Kendim ve ekibim adına bu koşulları bize sağlayan üniversite ve hastane yönetimine teşekkürü bir borç bilirim.” şeklinde konuştu.