Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Tıp Fakültesi ve yeni kurulacak yüksekokulların kadro sorununa ilişkin soruları cevapladı. Üniversitenin 170'in üzerinde kadro talep ettiğini belirten Şerifoğlu, sadece 23 kadro geldiğini, bunun kendileri açısından tam bir yıkım olduğunu söyledi,

Şerifoğlu, yeni kurulan yüksekokullara da birer idari personel vermek durumunda olduklarını, hastaneye bu sayıdan ancak 16-17 idari personelin kaldığını dile getirirken, bu kadro ile Yeni Hastanenin hizmete girmesinin mümkün olamayacağını söyledi.

Ek Kadro Talebini Erbay Takip Ediyor...

Alternatif kadro arayışlarının sürdüğünü belirten Şerifoğlu, Devlet Personel Daire Başkanlığı'nda bu tür acil durumlar için ayrılan ek kadrodan talep ettiklerini, bu kadroyu Milletvekili Celal Erbay'ın hem Devlet Personel Dairesi, hem de Bakan Murat Başesgioğlu nezdinde takip ettiğini söyledi. Rektör Şerifoğlu bu kadrodan umutlu olduklarını dile getirdi.

Özel Bütçe olanakları ile idari personel alarak 4B kapsamında 3 yıl süreli istihdam edebilmek için talepte bulunduklarını belirten Rektör, bu yolun riskli bir yol olduğunu, döner sermaye olanaklarının henüz bu iş için yeterince gelişmiş bir durumda olmadığını ifade etti.

Dördüncü yolun isi YÖK olduğunu ifade eden Rektör Şerifoğlu, bir yazı hazırlayarak YÖK'e gönderdiklerini, kendisinin de birtakım görüşmelerde bulunduğunu ve YÖK Başkan Yardımcısı'nın kendisine hak vererek konuyu ajandasına not aldığını dile getirdi.

Yönetmelik değişikliği bizi geciktirdi ama sorun yok  

Meslek yüksekokullarının açılmasına ilişkin bir soruya cevap veren Rektör Şerifoğlu, bu yüksekokulların 15 aylık titiz bir çalışmanın sonucu kurulduğunu, kendi planlarının bahar aylarında tüm altyapısını tamamlamak şeklinde olduğunu, ancak YÖK'ün atamaları durdurarak, çok gerekli olan bir yönetmelik değişikliğini yaptığını, ancak bunun Düzce Üniversitesi'ni geciktirdiğini söyledi.

YÖK'ün ilan izni verdikten sonra ilk öğretim görevlisi ilanını Düzce Üniversitesi'nin verdiğini belirten Rektör, öğretim görevlilerini almak için 6 ekim tarihinde sınav açacaklarını, 10 Ekim tarihinde de atamaların yapılacağını ifade etti.

Bir Sağlık vadisi kurulacak...

Düzce Üniversitesi'nin kendine bir stratejik vizyon belirleyip belirlemediğine ilişkin bir soruyu cevaplayan Şerifoğlu, bu soruyu Devlet Planlama Teşkilatı'nın da sorduğunu, konuya ilişkin olarak bir sanayi kuruluşundan gelen bir teklifi kendilerine Araştırma Merkezi kurmak amacıyla istenen desteğin verileceğini, ancak başka bir destek istenmemesi gerektiğinin söylendiğini kaydetti. Üniversitenin stratejik planlanmasının tamamlanması ile birlikte bu konunun kararlaştırılacağını belirten Şerifoğlu, Tıp fakültesi'nin cevresinde benzer ve yardımcı yüksekokul ve fakültelerden oluşan bir vadi kurmayi planladıklarını söyledi.

Fakülte ve Yüksekokullarda öğrenci sayısı dengeli...

Rektör Şerifoğlu, yüksekokul sayısı ile fakülte sayısı arasındaki denge ile ilgili olarak ise, beş ayrı yüksekokulun açılmasının fazla gibi göründüğünü, ancak program sayısının sadece on olduğunu, bu sayıda programın tek yüksekokulda toplanması durumunda bu düşüncenin ortaya çıkmayacağını söyledi. Konunun yüksekokul fakülte sayısı açısından değil, iki yıllık ve dört yıllık programlara devam eden öğrenciler açısından ele alınması gerektiğini belirten Profesör Doktor Funda Sivrikaya Şerifoğlu, bu sayıların yaklaşık olarak dengeli olduğunu dile getirdi.