Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı, Vali Cevdet Atay Başkanlığında Valilik Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda, Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve normalleşme süreci ile birlikte yeniden faaliyete başlayan Açık Oto Pazarları ile ilgili yeni kararlar alındı.

Alınan Kararlar şu şekilde:

“Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.

*20.03.2020  tarih ve 2020/7 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan 1 No' lu kararın  kısmen iptal edilerek açık oto pazarlarının Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html) kuralların sağlanması koşulu  ile faaliyete açılmasına,

*Faaliyete açılan açık oto pazarlarında kurallara riayet edilip edilmediğinin düzenli aralıklarla (en az haftada bir defa ) denetlenmesine,

*İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

*Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,

  1. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,

  2. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

  3. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 17.07.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.”