Düzce İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantılarının birinci oturumu Meclis Başkanı Çiğdem Günal başkanlığında, İl Genel Meclis Toplantı salonunda yapıldı.

Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda, kâtip üye Hasan Ergin tarafından bir önceki karar özetlerini kapsayan tutanaklar okunarak, meclisin oylarına sunuldu.

 

Toplantıda Merkez İlçesi Bıçkıyanı Köyüne “Turizm Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ve uygulama imar planı teklifinin görüşülmesi talebi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edildi.

Toplantıda görüşülen diğer gündem madderleri ayrıca, Meclis Üyelerinin oyları ile ilgili komisyonlara gönderildi. 

HABER: Savaş ARI