8 Eylül 1999 tarihine kadar emeklilik şartı, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim günüydü. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan 4447 sayılı kanun ile emekli olabilmek için yaş şartı getirilmişti.

Bu nedenle 21 yıldır seslerini duyurmaya çalışan EYT’liler, Türkiye Genelinde sokağa inerek basın açıklaması düzenlediler. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Bolu – Düzce -  Sakarya Dernek Bakanı ve Marmara EYT Federasyon Genel Sekreteri Mehmet Ali Çelik’te EYT’lilerin sorunları hakkında Düzce SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Çelik açıklamasında, “Çalışma Hayatı, yaşantımızın en önemli alanlarının başında gelir. İnsanların hem gündelik ihtiyaç ve gelirlerinin kazanması, hem de geleceğe yönelik beklenti ve planlamalarında önemli bir yer tutar” diye konuştu.

“Yasanın Geriye Doğru Aleyhte İşlemesini İstiyoruz”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasanın geriye doğru aleyhte işlemesini istediklerini kaydeden Çelik, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Biz Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 tarihinden önce, bir Sosyal Güvenlik Çatısı altında, çalışma hayatına atıldığımız için, beklenti ve plânlarımızı, doğal olarak o zamanki koşullar ve yasalar içinde gerçekleşmesini bekledik. Ama 4447 Sayılı Yasa çıkartılıp, bir de geriye doğru işletilerek, mevcut şartlara bir de Yaş Şartı eklediğinde, hayatımızın en büyük şoku ile karşılaştık. Hükümetler elbette bulundukları şartlar itibariyle, devleti koruyucu yasalar çıkartabilirler. Böyle bir duruma, kesinlikle diyeceğimiz bir cümle veya tavır olamaz. Biz Emeklilikte Yaşa Takılan kesimin karşı çıktığı nokta; bu yasanın geriye doğru aleyhte işletilmesidir. Böyle yapılarak, mağduriyet zincirimize yeni bir halka eklenmiştir.”

“Haklarımız İade Edilmelidir”

İlgili düzenlemeler ile birlikte EYT’lilerin haklarının geriye iade edilmesi gerektiğini savunan Çelik, son olarak şunları kaydetti:

“2008'de çıkartılan 5510 Sayılı Yasayla da, 2008 yılı öncesi %78 olan Aylık Bağlanma Oranları, yeni bir düzenlemeyle %28'lere düşürüldü. İnsanların alım gücünün düştüğü gerçeği ile birlikte, emekli olduktan sonra gelirlerinin de düşürülmesi, insanların madden ve manen dibe vurmalarına neden olmuştur. Bunlarla birlikte, gerek Staj Sigortalığının, Hizmet başlangıcı olarak sayılmaması, çalışmayan ve geliri düşük olan kişilerden Genel Sağlık Sigortası adı altında bir kesinti yapılması ve son günlerde çalışanların ileriye dönük, bir birikimi olarak gördükleri, Kıdem Tazminatlarının bir Fona devredilerek, değerlendirilip Sigorta sahibine öyle verilmesi düşüncesi, bu ülke çalışanlarını birikimlerini tam olarak alamama durumu ile birlikte, psikolojik  olarak çıkmazlara sokmaktadır. Sonuç olarak Hükümetimizden beklentimiz; yukarıda saydığımız mağduriyet ve kayıplarımızı göz önünde tutarak, haklarımızı bizlere iade etmeleridir. Hükümetler bu gibi girişimlerinde, vatandaşlarının yanında olduklarını göstermesi, ayrılmaz bir bütün ve birliktelik göstergesi olarak algılanır. Hükümetimizin bu anlayış ve düşüncede olduklarını bizlere hissettirmelerini ve çözüm odaklı olmalarını bekliyoruz.”

Haber: Savaş ARI