Bilirkişilik Sempozyumu'nda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önemli açıklamalarda bulundu.Hukuk sisteminin bilirkişilere çok büyük önem verdiğini belirten Bozdağ, "Çünkü bilirkişilik görevi yapanların tarafsız olması, objektif olması, bilim ve fennin getirdiği kurallar çerçevesinde raporunu tanzim edip savcıya, hakime veya mahkemeye takdimi, adalet terazisinin doğru tartması ve adalet kılıcının doğru kesmesi bakımından hayati derecede öneme sahiptir. Maalesef, bugün Türkiye’de yaşan tartışmalar çerçevesinde baktığımızda, bilirkişilik müessesinin kendisine yüklenen bu büyük vazifeyi toplumun güven duygusunu tatmin edecek şekilde yerine getirdiğini söylemek mümkün değildir." dedi.

Bilirkişilere ceza-i yaptırım yolda

Bilirkişilere ceza-i yaptırımın yolda olduğunu açıklayan Bakan Bozdağ, “Şu anda bir bilirkişi, sahte rapor tanzim etmiş olsa, ‘Ne tür hukuki yaptırımla karşılaşır?’ diye baktığımızda, neredeyse gülünç denecek bir ceza yaptırımıyla karşı karşıya. Bir hakkın bir kişiden alınıp başka bir kişiye verilmesine, bir kişinin hak ettiği cezadan daha ağır ceza almasına veya hak ettiği ceza yerine cezasızlıkla karşılaşmasına yol açacak bir raporun altına haksız yere birisi eğer imza atıyorsa o imzayı atanın hukuk nezdinde mutlaka bir caydırıcılığının olması gereklidir. Bu noktada yanlış yapanların bir daha Türkiye Cumhuriyeti’nde bilirkişilik yapmalarına izin vermeyecek mekanizmayı, bu kanun tasarısı kuracaktır. Bilirkişilik müessesesinin bütün boyutlarıyla ele alınmasını, tabir-i caizse, eskilerin deyimiyle zapt u rapt altına alınmasını ve denetim sisteminin kurulması ve herkesçe kabul edecek standartta kurallarla tanzim edilmeye ihtiyacı vardır." şeklinde konuştu.

Bakan'dan çağrı var

Bu konuya ilgi duyan herkese çağrı yapan Bakan Bozdağ, ‘Önümüzdeki günlerde Bilirkişilik Kanun Tasarısı’nı Bakanlar Kuruluna, oradan da TBMM’ye sevk edeceğiz. Bu kanun tasarısı üzerinde görüşü, önerisi, eleştirisi olan herkesi, buna dair eleştirilerini, görüşlerini, önerilerini, hem Adalet Bakanlığına hem TBMM Başkanlığına iletmeye davet ediyorum. Çünkü, her görüş her fikir, her eleştiri, bizi, yaptığımız veya yapacağımız belki bir yanlıştan kurtaracak; daha doğruyu yapmamıza yardımcı olacaktır.’ diye seslendi.

Haber;C.ÜSTÜNER