banner851

banner614

Belediyelerin elektrik borçları siliniyor.

İmzaya açılan üç yeni yasa tasarısıyla, Belediyelerle ibadethanelerin elektrik borçları silinirken teşvik uygulaması da uzatılıyor.

banner619
Ekonomi 27.01.2009, 16:34
188
Belediyelerin elektrik borçları siliniyor.

Hükümetin dün imzaya açtığı üç yeni yasa tasarısı, ekonomi alanında önemli düzenlemeler getiriyor. Tasarı, belediyelerle ibadethanelerin elektrik borçlarını da düzenliyor. İl özel idareleriyle belediyelerin ve ibadethanelerin 2008 sonu itibariyle oluşan aydınlatma bedeli borçları ve köylerin aynı tarihteki içme suyuna ilişkin elektrik kullanım bedelleri yeniden yapılandırılıyor.

Bu borçların tamamına herhangi bir faiz işletilmeyecek. Borçlar, kuruluşların özkaynak hesaplarıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na olan borçlarından mahsup edilecek. Kalan tutar ise silenecek. Bu şekilde Belediyelerin borç yükünün hafifletilmesi de amaçlanıyor.

Gelir vergisi tasarısıyla da Hükümet, küresel mali kriz sürecinde zora giren şirketlere destek için 2008 sonunda tamamlanan teşviklerin süresini daha önce de açıklandığı gibi 1 yıl uzatıyor. Teşvik yasasının, süreleri 31 Aralık 2008’de biten bazı maddelerinin yürürlüğü 31 Aralık 2009’a çekiliyor. 31 Aralık 2011’e kadar tamamlanmak üzere projelendirilen ve proje bedelinin en az 200 milyon TL’lik bölümü makina-teçhizat alımına ayrılan yatırımlara, katma değer vergisi muafiyeti getiriliyor.

Yorumlar (0)