banner851

banner614

ASKERLİK KANUNU DEĞİŞTİ

banner619

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda, kabul edildi. Düzce Milletvekili Fevai Arslan, görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada kanundaki değişiklikler hakkında bilgiler verdi.

banner846
Gündem 23.05.2012, 17:53
140
ASKERLİK KANUNU DEĞİŞTİ
banner844

TBMM Genel Kurulu'nda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi. Kanun tasarısının görüşmelerinde konuşma yapan Düzce Milletvekili Fevai Arslan, askerliğin kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak askerlik kanunda yapılması amaçlanan değişiklikle askeri personelin özlük haklarının iyileştirilmesini hedeflendiklerini belirtti.
 
Arslan, “Askerlik hepimizin bildiği gibi anayasamızın 72. maddesi gereğince her Türk vatandaşının hakkı ve ödevi olan kutsal bir görevdir. Ülkemizde bu görev dünyanın hiçbir yerinde görülemeyecek şehitlik ve gazilik gibi ulvi makamları barındıran bir gurur vesilesidir. İşte Bu nedenle Milli Savunma Bakanlığının konu ile ilgili bürokratlar ile yaptığımız çalışmalar sonucu gereken bazı köklü değişiklikleri komisyonumuzda ele aldık. TSK’daki mevcut personelin daha iyi şartlarda eğitime hazırlanmasının özlük haklarının iyileştirilmesinin profesyonel orduya geçiş aşamasında ve 2023 hedeflerimizin içerisinde olduğunu burada bir kez daha hatırlatmak isterim.” dedi.
 
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının amaçlarından bahseden Arslan, sözlerine şu şekilde devam etti:
 
“İşte bu tasarı ile kısaca Askerlik Şubesi Başkanlarınca oluşturulan askerlik meclislerinin kaldırılması ilk yoklama ile yedeklik yoklama sistemlerinin kaldırılması, yükümlülerin sağlık muayenelerinin daha önce kayıtlarını tutan aile hekimlerince yapılmasına imkan sağlanması, askeri hastanenin bulunmadığı yerlerde “askerliğe elverişli değildir” sevk geciktirmesi ve ertesi yıla bırakma sağlık raporlarının askerlik şube başkanı ve mülki amirler tarafından görevlendirilecek iki resmi tabipten oluşan geçici sağlık kurumunca verilmesi, yükümlülerin aile hekimi ve resmi sivil sağlık kuruluşları ve askeri hastanelerdeki muayene işlemlerinden herhangi bir ücret ya da katkı payı alınmaması, yoklama süresinin uzatılması buna bağlı olarak yoklama kaçağı sayısının azaltılması, il veya ilçe kurumlarınca hükümlülere idari para cezası verilmesi ve bundan kaynaklı vatandaşlarımızın şikayetlerine son verilmesi. Askerlik şubelerinin kaldırılmasına paralel olarak bu meclislerin toplu olmadığı durumlarda askerlik kararlarının il ve ilçe idari kurumlarınca alınması uygulamalarına son verilmesi, dış kaynaktan temin edilen muvazzaf subay adayının rütbe takmadan önce subay temel askerlik eğitimine ve subaylık anlayışının kazandırılması eğitimine tabi tutulmaları, Askerlik hizmeti sırasında veya bitirdikten sonra fakülte ve yüksekokulları bitirenlere sözleşmeli subay veya astsubay olabilme imkanı tanınması, Askeri öğretim kurumlarında görevli öğretim elemanı sivil personele, onların eşiti subaylar gibi sosyal tesis ve lojmanlardan istifade imkanı tanınması, Yakınlarının doğum, ölüm ve ağır hastalığı hallerinde TSK personeline verilecek izinlerin yeniden düzenlenmesi, Anayasa değişiklikleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkeleri esas alınarak 357 sayılı Kanun, 1600 sayılı Askeri Yargıtay Kanunu, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda değişiklikler yapılması amaçlanmıştır. Bu vesileyle tasarının, milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim."

Yorumlar (0)