banner614

SERTİFİKA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

banner619

Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla otel ve misafirhane işletmelerine 'Güvenli Turizm Sertifikası' zorunluluğu getirildi.

Gündem 17.10.2020, 17:23
3471
SERTİFİKA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ
banner785

Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, bugün Vali Cevdet Atay başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda otel ve misafirhane işletmelerine 'Güvenli Turizm Sertifikası' zorunluluğu getirildi. Ayrıca fabrika, işyeri ve işletmelerde Covid-19 pozitif vaka çıkması halinde işletme/işyerleri/fabrikaların belirleyeceği bir kişi tarafından işyeri/servis temaslı listelerinin eksiksiz olarak ivedilikle hazırlanıp filyasyon ekiplerine iletilmesi kararı alındı.

Denetim, takip ve uyarıların elden bırakılmaması, özellikle toplu taşıma ve yoğun bulunulan bölgelerde uyarıların artması ve denetimlerin daha sık hale getirilmesi konusunda talimatlar verildi.

Toplantı sonrası Valilik’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1)            İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Covid-19 pozitif vakaların hane-vaka durum tespiti ve analizi için ev bazlı denetimlerin yapılmasına ve yapılacak denetimler için ilgili kurumlardan gerekli personel desteğinin sağlanmasına,

2)            Fabrika, işyeri ve işletmelerde Covid-19 pozitif vaka çıkması halinde işletme/işyerleri/fabrikaların belirleyeceği bir kişi tarafından işyeri/servis temaslı listelerinin eksiksiz olarak ivedilikle hazırlanıp filyasyon ekiplerine iletilmesine,

3)            Salgınla mücadeleye yönelik olarak sunulan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Genelgesi ile 50 oda ve üzeri tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu olan Güvenli Turizm Sertifikası 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 30 oda ve üzeri konaklama tesislerince de (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunlu hale getirilmiş olup, 02.06.2020 tarihli 2020/33 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 9 No'lu karara ek olarak sunulan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı ''Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler'' konulu Genelgesinin G) Güvenli Turizm Sertifikası başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

“G) GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI

COVİD-19 kapsamında, olağanüstü pandemi koşullarında sağlıklı ve güvenli bir turizmi mümkün kılmak ve alman tedbirlerin üst seviyede güvenirliliğini sağlayabilmek için; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinasyonunda ve www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen, uluslararası sertifikasyon kuruluşları tarafından üst düzey sağlık ve hijyen koşullarının konaklama tesislerinde yerine getirildiğini belgeleyen ve aylık denetimlerle devamlılığını sağlamayı hedefleyen ‘Güvenli Turizm Sertifikasının Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olan veya olmayan 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerince (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) alınması zorunludur.

Halihazırda 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) ‘Güvenli Turizm Sertifikası’ olmadan hiçbir şekilde faaliyetine izin verilmez. Faaliyete yeni geçecek 50 oda ve üzeri kapasitedeki konaklama tesislerinin faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, 30 oda ile 49 oda arasında kapasitesi bulunan ve faal olan konaklama tesislerinin (belediye veya il özel idaresi ruhsatlılar dahil) 01/01/2021 tarihine kadar, bu tarihten sonra faaliyete yeni geçecek 30 oda ve üzerindeki konaklama tesislerinin ise faaliyete geçmelerini takiben 7 gün içerisinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı www.tga.gov.tr web adresinde belirtilen sertifika firmalarınca denetlenen ve düzenlenen 'Güvenli Turizm Sertifikası' koşullarını yerine getirerek, Güvenli Turizm Sertifikasını almaları gerekmektedir.

‘Güvenli Turizm Sertifikası’ alma zorunluluğu getirilen konaklama tesislerinin, sertifikasız faaliyet gösterdiğinin veya ikametgah adresi Türkiye sınırları dışında olan, COVID-19 teşhisi konulup sağlık kuruluşunca hastanede tedavisi gerekmediği belirlenen misafirlerin veya bu misafirle aynı aileden olan veya aynı odada birlikte konaklayan ancak hastalık teşhisi bulunmayan misafirlerin bu Genelgede belirtilen koşullarda konaklamalarının sağlanmadığının tespiti halinde, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ve/veya turizm belgesi iptali dahil her türlü cezai işlemler saklı kalmak kaydıyla, işletme faaliyetlerine son verilir. ”

4)            İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a)            Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,

b)           Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,

c)            Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca kolluk kuvvetlerince 900 TL idari para cezası uygulanmasına,

d)           Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

e)           İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 17.10.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

HABER: Mehmet GÜNESEN

Yorumlar (4)
Kemal 4 ay önce
Anıtparktaki festival kapatılmalı, bu tür organizasyonlara müsaade edilmemeli diye düşünüyorum .
Mustafa özcan 4 ay önce
Atatürk heykelinin olduğu alanda açılan yöresel ürünler pazarında tezgahtarlar bağırarak maskesiz olarak gıda maddesi satıyorlar, buraları denetleyen yokmu, uyarmak yerine cezai müeyyide niye uygulanmıyor,
Yasin 4 ay önce
Kendileri toplantıda dipdibe oturup millete gelince sandalye arasına 60cm bırakılmasını istemek?? Kendinizle çelişmeyin isterseniz.
Yasin 4 ay önce
166 maddelik güvenli turizm sertifikasının yarısına valiliğin kendisi uysun sonra bu şekilde karar alsın il hıfzısıhha kurulu! İşletmelere zorluk çıkartmak için elinizden geleni ardınıza koymamanız ne kadarda eğlenceli olsa gerek. Düzcedeki otellerin tek bir tanesi 166maddeyi karşılayamaz! Antalya belekteki 5yıldızlı otellerden beklenen şartlar düzcedeki sayılı turizm işletmesinden beklemek kadar abes ne olabilir? He valilik kendisi 166 maddedeki kadar güvenli olsun sonra beklentiye girsin söz konusu işletmelerden. (Saygılar editör inş. Yayınlarsın)
11°
kapalı