ÜNSAL SORGULADI, DÜZCE’DE GÜNDEM OLDU

Yakını olan bir iş insanına “ticari alan rantı” sağlamakla adı gündeme gelen AK Partili Meclis Üyesi Ergin Çelikağ, yol kamulaştırmasında ayrıcalık tanınan Muzaffer Komit ve tüm bunların nasıl belediye meclisinden geçtiğini sorgulayan Öncü Medya Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal’ın yorumları Düzce’de ses getirdi.

‘Beyaz Türkler’ olarak andığı kendilerini Düzce’nin akil insanları olarak gören kişilere normal vatandaşa tanınmayan kayırmanın neden yapıldığını açıkça sorgulayan ve sorumlulardan yanıt isteyen Ünsal, varsa usulsüzlük yasal yaptırımların uygulanması gerektiğine dikkat çekmişti. Ayrıca vatandaşın oylarıyla kentin yönetiminde söz sahibi olanların sessiz kalmakla vicdanları sızlattığına işaret etmişti.

AK PARTİLİ ERGİN ÇELİKAĞ TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Tüm bu gelişmelere daha fazla suskun kalamayan ve halka bir cevap vermekle yükümlü olan Düzce Belediye Meclisi AK Parti Grubu, yaptığı yazılı bilgilendirmede meclisten geçen tartışmalı kararları şöyle savundu:

İlk olarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün A Takımı’ndaki Serkan Yılmaz’ı belediye başkan yardımcılığı koltuğundan eden ve spor tahsisli alanın ticari alana dönüştürülmesini içeren Şıralık Mahallesi 87 numaralı parselde plan değişikliği hakkında açıklama yapıldı. Söz konusu arsanın sahibi olan kişiye eski Başkan İsmail Bayram döneminde de imar kolaylığı sağladığı konuşulan AK Partili Meclis Üyesi Ergin Çelikağ’ın yine desteğini esirgemediği tartışmalarının yapıldığı değişiklik için AK Partili meclis üyeleri şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Mevcut imar planında spor alanı olarak düzenlenen parselin, konut ve park alanı olarak düzenlenmesi içerikli plan değişikliği talebi mayıs ayı imar komisyonunda görüşülmüş, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kamulaştırma yapmayacağından konut alanına dönüştürülmesinde sakınca olmadığı yönündeki görüş yazısı ve vatandaşın mülkiyetini kullanabilme hakkının kısıtlanmaması adına söz konusu değişiklik talebi dosyasındaki bilgi, belge ve imar mevzuatı doğrultusunda imar komisyonu tarafından oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Meclise sunulan komisyon kararı toplantıya katılan 22 meclis üyesinin 21 kabul oyu ile (AK Parti 12 kabul, MHP 3 kabul, CHP 3 kabul, İYİ Parti 2 kabul-1 çekimser oy) oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye meclisince kabul edilen plan tadilatı kararı, Başkanlık makamınca, söz konusu alanın spor kampusu olarak değerlendirileceği, Gençlik ve Spor Bakanlığının kamulaştırma programında olmasa da kamusal amaçlı olarak kullanımını sağlamak amacıyla gerektiğinde Düzce Belediyesince kamulaştırma işlemlerinin yapılabileceği ve parsel sahibinin talep etmesi halinde spor alanı kapsamında parselinde tasarrufta bulunabileceği gerekçesi ile tekrar görüşülmek üzere Meclise iade edilmiştir.

İade edilen karar Belediye Meclisi’nin haziran ayı birinci oturumunda aynı anda hem imar komisyonuna hem de 5 yıllık imar programı komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonlarca dosyadaki ilave bilgi, belge ve Belediye Başkanlığının iade yazısı doğrultusunda bir önceki Meclis Kararının iptali,-maliklerinin spor alanı yapılaşma hakları saklı kalmak kaydı ile- parselin Belediyemiz bütçe imkanları dahilinde yürürlükte olan 5 yıllık İmar Programının bitiş tarihine kadar kamulaştırılması oy birliği ile uygun bulunmuştur.

İlave bilgi ve belgeler doğrultusunda komisyonların verdiği karar mecliste görüşülmüş, 22 meclis üyesinin katıldığı toplantıda 17 kabul oy ile (AK Parti 15 kabul, MHP 2 kabul, CHP 2 çekimser, İYİ parti 1 ret 2 çekimser) oy çokluğu ile kabul edilmiştir.”

‘MUZAFFET KOMİT’E AYRICALIK TANINDI MI?’ SORUSUNA 5 YIL SAVUNMASI

İş insanı Muzaffer Komit’e imar yolu konusunda ayrıcalık tanınan Çay Mahallesi 244 ada 10 numaralı parseldeki plan değişikliği hakkında ise şöyle savunma geldi:

“Parselin tamamına yakınını kapsayan imar yolunun kaldırılması talebi, nisan ayında imar komisyonunda görüşülmüş, İmar Planı’nda, 1987-2001 yılları arasında ticaret alanı, 2001-2022 yılları arasında imar yolu olarak tahsisli olduğu, parselin içinde bulunduğu imar adasındaki mevcut yapılaşmalar nedeni ile 3194/18. Madde uygulamasının da yapılamayacağı ve Kamulaştırma Kanunu’nun EK madde 1’e göre mülkiyet hakkı özünün 5 yıldan fazla kısıtlanamayacağı gerekçeleriyle, mevcut imar planındaki imar yolunun kaldırılması oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Belediye Meclisinin Nisan ayı oturumunda görüşülen imar komisyonu raporu 21 meclis üyesinin katıldığı toplantıda 20 kabul oy ile  (AK Parti 13 kabul, MHP 3 kabul 1 çekimser, CHP 2 Kabul, İYİ Parti 2 kabul) oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

“TÜM ORTAK SORUMLULUK MECLİSTE”

Yukarıda belirttiğimiz gerekçe ve nedenler doğrultusunda; her iki talep, belediye meclisimiz tarafından görüşülürken dosyadaki mevcut bilgi, belgeler, imar mevzuatı hükümleri ve imar komisyonunun oy birliği ile aldığı görüşünü de dikkate alarak oy çokluğu ile karara bağlanmıştır.

Belediye meclisimizin tüm üyeleri ilimizin kendi alanlarında seçkin, dürüst ve saygın insanlarıdır.

Hiçbir meclis üyemiz kanuna aykırı bir karara imza atmaz, kabul etmez, meclisimizden böyle bir karar da asla çıkmaz. Meclisimizce alınan kararlar, oylamaya katılan tüm meclis üyelerimizin ortak kararıdır. Meclisimizin oy birliği veya oy çokluğu aldığı bir karar, herhangi bir meclis üyemizin, imar komisyonumuzun veya imar komisyonu başkanımızın değil oylamaya katılan ve karar yönünde oy kullanan tüm meclis üyelerimizin ortak sorumluluğundadır.

Görevde olduğumuz yaklaşık 3 yılı aşkın süredir meclisimizce imar konuları ile ilgili alınan kararlarda daima planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı gözetilmiş, halkımızın güvenini sarsacak hiçbir karar kabul görmemiştir. Vatandaşlarımızın teveccüh ve güveni ile şehrin yönetimini emanet ettiği AK Parti meclis üyeleri olarak bu sorumluluk bilinciyle görev süremiz tamamlanıncaya kadar Meclis çalışmalarımızı bu ilkeler doğrultusunda yürüteceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

ÜNSAL SORGULADI, DÜZCE’DE GÜNDEM OLDU

Yakını olan bir iş insanına “ticari alan rantı” sağlamakla adı gündeme gelen AK Partili Meclis Üyesi Ergin Çelikağ, yol kamulaştırmasında ayrıcalık tanınan Muzaffer Komit ve tüm bunların nasıl belediye meclisinden geçtiğini sorgulayan Öncü Medya Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadullah Ünsal’ın yorumları Düzce’de ses getirdi. ‘Beyaz Türkler’ olarak andığı kendilerini Düzce’nin akil insanları olarak gören kişilere normal vatandaşa tanınmayan kayırmanın neden yapıldığını açıkça sorgulayan ve sorumlulardan yanıt isteyen Ünsal, varsa usulsüzlük yasal yaptırımların uygulanması gerektiğine dikkat çekmişti. Ayrıca vatandaşın oylarıyla kentin yönetiminde söz sahibi olanların sessiz kalmakla vicdanları sızlattığına işaret etmişti.

AK PARTİLİ ERGİN ÇELİKAĞ TARTIŞMALARIN ODAĞINDAYDI

Tüm bu gelişmelere daha fazla suskun kalamayan ve halka bir cevap vermekle yükümlü olan Düzce Belediye Meclisi AK Parti Grubu, yaptığı yazılı bilgilendirmede, meclisten geçen tartışmalı kararları şöyle savundu:

İlk olarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün A Takımı’ndaki Serkan Yılmaz’ı belediye başkan yardımcılığı koltuğundan eden ve spor tahsisli alanın ticari alana dönüştürülmesini içeren Şıralık Mahallesi 87 numaralı parselde plan değişikliği hakkında açıklama yapıldı. Söz konusu arsanın sahibi olan kişiye eski Başkan İsmail Bayram döneminde de imar kolaylığı sağladığı konuşulan AK Partili Meclis Üyesi Ergin Çelikağ’ın yine desteğini esirgemediği tartışmalarının yapıldığı değişiklik için AK Partili meclis üyeleri şu bilgilendirmeyi yaptı:

“Mevcut imar planında spor alanı olarak düzenlenen parselin, konut ve park alanı olarak düzenlenmesi içerikli plan değişikliği talebi mayıs ayı imar komisyonunda görüşülmüş, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kamulaştırma yapmayacağından konut alanına dönüştürülmesinde sakınca olmadığı yönündeki görüş yazısı ve vatandaşın mülkiyetini kullanabilme hakkının kısıtlanmaması adına söz konusu değişiklik talebi dosyasındaki bilgi, belge ve imar mevzuatı doğrultusunda imar komisyonu tarafından oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Meclise sunulan komisyon kararı toplantıya katılan 22 meclis üyesinin 21 kabul oyu ile (AK Parti 12 kabul, MHP 3 kabul, CHP 3 kabul, İYİ Parti 2 kabul-1 çekimser oy) oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Belediye meclisince kabul edilen plan tadilatı kararı, Başkanlık makamınca, söz konusu alanın spor kampusu olarak değerlendirileceği, Gençlik ve Spor Bakanlığının kamulaştırma programında olmasa da kamusal amaçlı olarak kullanımını sağlamak amacıyla gerektiğinde Düzce Belediyesince kamulaştırma işlemlerinin yapılabileceği ve parsel sahibinin talep etmesi halinde spor alanı kapsamında parselinde tasarrufta bulunabileceği gerekçesi ile tekrar görüşülmek üzere Meclise iade edilmiştir.

İade edilen karar Belediye Meclisi’nin haziran ayı birinci oturumunda aynı anda hem imar komisyonuna hem de 5 yıllık imar programı komisyonuna havale edilmiştir. Komisyonlarca dosyadaki ilave bilgi, belge ve Belediye Başkanlığının iade yazısı doğrultusunda bir önceki Meclis Kararının iptali,-maliklerinin spor alanı yapılaşma hakları saklı kalmak kaydı ile- parselin Belediyemiz bütçe imkanları dahilinde yürürlükte olan 5 yıllık İmar Programının bitiş tarihine kadar kamulaştırılması oy birliği ile uygun bulunmuştur.

İlave bilgi ve belgeler doğrultusunda komisyonların verdiği karar mecliste görüşülmüş, 22 meclis üyesinin katıldığı toplantıda 17 kabul oy ile (AK Parti 15 kabul, MHP 2 kabul, CHP 2 çekimser, İYİ parti 1 ret 2 çekimser) oy çokluğu ile kabul edilmiştir.”

‘MUZAFFET KOMİT’E AYRICALIK TANINDI MI?’ SORUSUNA 5 YIL SAVUNMASI

İş insanı Muzaffer Komit’e imar yolu konusunda ayrıcalık tanınan Çay Mahallesi 244 ada 10 numaralı parseldeki plan değişikliği hakkında ise şöyle savunma geldi:

“Parselin tamamına yakınını kapsayan imar yolunun kaldırılması talebi, nisan ayında imar komisyonunda görüşülmüş, İmar Planı’nda, 1987-2001 yılları arasında ticaret alanı, 2001-2022 yılları arasında imar yolu olarak tahsisli olduğu, parselin içinde bulunduğu imar adasındaki mevcut yapılaşmalar nedeni ile 3194/18. Madde uygulamasının da yapılamayacağı ve Kamulaştırma Kanunu’nun EK madde 1’e göre mülkiyet hakkı özünün 5 yıldan fazla kısıtlanamayacağı gerekçeleriyle, mevcut imar planındaki imar yolunun kaldırılması oy birliği ile uygun bulunmuştur.

Belediye Meclisinin Nisan ayı oturumunda görüşülen imar komisyonu raporu 21 meclis üyesinin katıldığı toplantıda 20 kabul oy ile  (AK Parti 13 kabul, MHP 3 kabul 1 çekimser, CHP 2 Kabul, İYİ Parti 2 kabul) oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

“TÜM ORTAK SORUMLULUK MECLİSTE”

Yukarıda belirttiğimiz gerekçe ve nedenler doğrultusunda; her iki talep, belediye meclisimiz tarafından görüşülürken dosyadaki mevcut bilgi, belgeler, imar mevzuatı hükümleri ve imar komisyonunun oy birliği ile aldığı görüşünü de dikkate alarak oy çokluğu ile karara bağlanmıştır.

Belediye meclisimizin tüm üyeleri ilimizin kendi alanlarında seçkin, dürüst ve saygın insanlarıdır.

Hiçbir meclis üyemiz kanuna aykırı bir karara imza atmaz, kabul etmez, meclisimizden böyle bir karar da asla çıkmaz. Meclisimizce alınan kararlar, oylamaya katılan tüm meclis üyelerimizin ortak kararıdır. Meclisimizin oy birliği veya oy çokluğu aldığı bir karar, herhangi bir meclis üyemizin, imar komisyonumuzun veya imar komisyonu başkanımızın değil oylamaya katılan ve karar yönünde oy kullanan tüm meclis üyelerimizin ortak sorumluluğundadır.

Görevde olduğumuz yaklaşık 3 yılı aşkın süredir meclisimizce imar konuları ile ilgili alınan kararlarda daima planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı gözetilmiş, halkımızın güvenini sarsacak hiçbir karar kabul görmemiştir. Vatandaşlarımızın teveccüh ve güveni ile şehrin yönetimini emanet ettiği AK Parti meclis üyeleri olarak bu sorumluluk bilinciyle görev süremiz tamamlanıncaya kadar Meclis çalışmalarımızı bu ilkeler doğrultusunda yürüteceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”