Yüksek Seçim Kurulu'nun Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre, il ve ilçe seçim kurulları, geçici adayları, kanunda yazılı adaylık şartlarında eksiklik ve ayrılık bulunup bulunmadığı bakımından inceledi.

İnceleme sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksiklikler ilgili adaylara ve siyasi partilere bildirildi.

Adaylar hakkında adaylık koşullarında eksiklik veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazlar il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin yapılacak itirazlar da YSK tarafından yarın kesin karara bağlanacak.

Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere 27 Şubat Cuma günü bildirilecek.

Aday listelerinde meydana gelen eksiklikler siyasi partilerce tamamlanarak 28 Şubat Cumartesi günü ilgili seçim kurullarına bildirilecek.

Bağımsız adaylar dahil kesin aday listeleri ise 1 Mart Pazar günü il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.