İYİ Partili belediye meclis üyeleri, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından yanıtlanmak üzere Düzce Belediye Meclisi’ne sundukları önergelerin detayları hakkında yazılı açıklamada bulundu.

“Özlü hangi kriterlere göre yılın belediye başkanı seçildi?”

Verilen önergelerde ilk olarak bir medya şirketi tarafından “Yılın Belediye Başkanı” olarak seçildiği kamuoyu ile paylaşılan Dr. Faruk Özlü’nün hangi yılın en iyi belediye başkanı seçildiği sorusu yöneltildi. Özlü’nün hangi kriterlere göre yılın belediye başkanı seçildiğini irdeleyen İYİ Partili meclis üyeleri, dijital ve sosyal medya danışmanlık hizmeti veren BHS Group Medya şirketi ile Düzce Belediyesi veya belediye başkanı arasında bir ticari ilişki olup olmadığını sordu.

“Büfeler konusunda meclis üyelerine yalan mı söylendi?

İYİ Parti’nin ikinci önergesinde ‘büfeler’ konusunu gündeme getiren IYİ Partili meclis üyeleri, iptal edilen scooter ihalesin parçası olan büfelerin iptal kararı sonrası nasıl çalıştırıldığını sorguladı. Önergede, Düzve Belediye Balkanlığı makamı tarafından cevaplandırılmak üzere şu sorulara yanıt arandı:

“İlgili bakanlığın yönetmeliğinde mevcut ihalelerin iptali konusunda bir hüküm bulunuyor mu?

Büfeler çalışıyor ve ihale de iptal edilmedi ise mayıs ayı meclisinde meclis üyelerine yalan mı söylendi?

Efor büfelerin ödemediği işgaliye ve gelir üzerinden ödemesi gereken paylar için icra takibi başlatıldı mı, başlatıldı ise de ne zaman icra takibi yapıldı?”

“Düzceliler’in kişisel verileri de riske atılıyor”

Üçüncü olarak İYİ Partili Düzce Belediye Meclis Üyesi Erkan Dinçer’e ait işyerine kaçak yapı eklendiği gerekçesi ile belediye encümeni kararıyla verilen cezanın daha mülk sahibine tebliğ edilmeden nasıl kamuoyuna yansıdığına yanıt arayan meclis üyeleri, “Kişisel verilerin korunmasına aykırı olan ve bizzat Düzce Belediyesi tarafından işlenen bu suç ile alakalı hukuki işlem başlatılmıştır. Belediyenin de benzeri bir süreç başlatması gerekmektedir. Görevi sadece İYİ Parti’yi seviyesizce eleştirmek olan ve Belediye Başkanı Sayın Dr. Faruk Özlü tarafından kontrol ve finanse edildiği iddiası kamuoyunda dillendirilen bir ‘troll’ hesaptan Dinçer’e ilişkin evrak ilk olarak nasıl yayınlanmıştır? Bu şekildeki bir gayriciddi yönetim tarzı tüm Düzceliler’in kişisel verilerini de riske atmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“Belediye meclisi ve imar komisyonu rantiyeci konumuna düşürüldü”

Dördüncü olarak Şıralık Mahallesi’ndeki spor tahsisli alanın ticari alana çevrilmesi talebinin meclis gündemine gelmesi sonrası basında çıkan ‘20 milyonluk rant’ haberlerine atıfta bulunan İYİ Partili üyeler, “Söz konusu meclis kararının Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün bilgisi dışında meclise geldiği ve onaylandığı doğru mudur?

İmar komisyonunda hukuka ve imar mevzuatına uygunluğu tescil edilip oy birliği ile meclise taşınan bu konunun basına taşınarak meclisin ve üyelerinin itibari ile kim hangi hakla oynadı?

Belediye meclisi ve imar komisyonunu kamuoyunda rantiyeci konumuna düşüren kişi veya kişiler hakkında belediye tarafından yasal bir işlem başlatıldı mı?” sorularına da yanıt istedi.

“Belediyenin ilk 5 ayının gelirler toplamı ne kadar?”

Son olarak Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’den belediyenin ilk 5 ayının gelirler toplamı, gelirler içerisinde İller Bankası payı, bu sürede kullanılan banka kredileri tutarı ve Düzce Belediyesi’nden belediye şirketlerine yapılan toplam ödemelerin tutarı konularında bilgi istendi.