İnsanın, sadece kendi geleceğini belirleyeceği meslek seçiminde bile türlü sınav ve mülakatlara tâbi tutulduğu bir sistemde, toplumun tamamını doğrudan ilgilendiren, aldıkları kararlarla birçok kişinin geleceğini etkileyen yerel yöneticilerin de aday olabilmeleri için sınava tâbi tutulmaları gerektiğini düşünüyorum.

Mesela sahil kesiminde, turizm bölgelerinde Belediye Başkanı olmak isteyen birisinin, bulunduğu bölgeyi ziyaret eden turist sosyolojisi konusunda ehil olması gerekir.

Başkan adaylarının, yöneticilik yapmak istediği yerlerin sosyokültürel ve sosyoekonomik dengelerini geliştirebilecek fikirleri var mı yok mu? Bunlara bakılması lazım.

Bir kişinin işe alım süreci bile birçok prosedüre tâbi olurken, 5 yıllığına şehri yönetme yetkisi verdiğimiz insanlar, nasıl olur da o işe ehil mi değil mi diye bakılmaksızın, sadece vaatleriyle aday olup seçilebilir?

Yıllar öncesine ait bir hikâye anlatılır:

“Zengin bir iş adamı, beceriksiz oğlunu, şirketlerine müdahil olarak zarara uğratmasın diye para harcayıp bulunduğu ilçeye belediye başkanı yapmış. Böylelikle hem oğluna bir meşgale bulmuş hem de şirketlerinin ticari başarısızlığın önüne geçmiş…”

Elbette hiçbir yöneticiyi böyle bir şeyle itham etmiyorum ama aday belirleme süreçlerinde geçerli olan mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda, bu örnekten daha vahim hezeyanların da meydana gelebilmesi son derece olağan!

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, bağımsız bir kuruluş tarafından bir sınav düzenlenmeli.

Belediye Başkan adayı olmak isteyen adaylar, yerel yöneticilik üzerine hazırlanacak bu sınava girmeli ve sınav sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalı.

Seçmen, adaylara oy verirken partiye, adayın şahsına değil de o sınav sonuçlarına göre kararını vermeli.

O bağımsız kuruluşun bu işi suistimal edip etmeyeceği ayrı bir tartışma konusu olabilir elbette ama bu sistem, liyakatle hayata geçirilirse, zannediyorum ki şehirlerimiz hak ettiği şekilde yönetilecektir.

Ve ayrıca, seçim süreçlerinde oy alabilmek için harcanan paralar, el altından verilen sözler, sonrasında yaşanan hayal kırıklıkları ortadan kalkacak…